B.G.K.A. Lentestage 2018 21/04/18

JKF Gojukai Belgium, VKF leerschool. Goju Ryu, rechtstreeks vanuit de Japanse Karate Federatie.
Start diapresentatie